Infografiei buruzko oharra

Web orri honetako eta kalitateen memoriako infografia guztiak (fatxadei, elementu komunei eta gainerako elementuei dagozkienak) gutxi gorabeherakoak dira, eta ez-lotesleak eraikuntzari edo akaberei dagokienez. Aldatu ahal izango dira proiektu teknikoetan. Infografietako altzariak ez daude eskaintzaren barruan eta haien ekipamendua dagokion kalitateen memorian adieraziko da.
Kosta Durango SLk ez ditu bere gain hartuko amaieran izan litezkeen aldaketak. Beraz, informazio hau, ez osorik ez zati batean, ez da kontratu dokumentu gisa hartu behar, eta ez da loteslea Kosta Durango SLrentzat.